ชดเชยแสงแฟลช

ปรับปริมาณแสงแฟลชในช่วงระหว่าง –3.0 EV ถึง +3.0 EV การชดเชยแสงแฟลชมีผลต่อปริมาณแสงแฟลชเท่านั้น การชดเชยระดับแสง จะปรับปริมาณแสงแฟลชควบคู่ไปกับการปรับค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ชดเชยแสงแฟลช] → ค่าที่ต้องการ
  • หากเลือกค่าสูง (ด้าน +) ระดับแสงแฟลชจะสูงขึ้น หากเลือกค่าต่ำ (ด้าน -) ระดับแสงแฟลชจะต่ำลง

หมายเหตุ

 • [ชดเชยแสงแฟลช] ไม่ทำงานเมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่โหมดต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [อัตโนมัติพิเศษ]
  • [ถ่ายภาพพาโนรามา]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • หากวัตถุอยู่นอกระยะสูงสุดของแฟลช อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชที่สูงขึ้น (ด้าน +) เนื่องจากปริมาณแสงแฟลชมีจำกัด หากวัตถุอยู่ใกล้มาก อาจจะไม่เห็นผลของระดับแสงแฟลชที่ลดลง (ด้าน -)