รายการฟังก์ชั่นของปุ่มหมุนปรับโหมด

ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพตามวัตถุหรือวัตถุประสงค์ของการถ่ายภาพ

  1. หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดเพื่อเลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการ

ฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้

(โหมดอัตโนมัติ):
ให้ท่านถ่ายภาพนิ่งของวัตถุใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ให้ได้ภาพที่ดี โดยผลิตภัณฑ์จะปรับตั้งค่าต่าง ๆ เองตามความเหมาะสม

P (โปรแกรมอัตโนมัต):
ให้ท่านถ่ายภาพโดยจะมีการปรับค่าระดับแสง (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (ค่า F)) โดยอัตโนมัติ และท่านยังสามารถเลือกตั้งค่าต่างๆได้จากเมนู

A (กำหนดค่ารูรับแสง):
ให้ท่านปรับค่ารูรับแสงและถ่ายภาพ เมื่อต้องการปรับเบลอฉากหลัง ฯลฯ

S (กำหนดชัตเตอร์สปีด):
ให้ท่านถ่ายภาพวัตถุเคลื่อนไหวเร็ว ฯลฯ โดยกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง

M (ปรับระดับแสงเอง):
ให้ท่านถ่ายภาพนิ่งด้วยระดับแสงที่ต้องการโดยปรับระดับแสง (ทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง (ค่า F))

1/2(ใช้ค่าบันทึก):
ให้ท่านถ่ายภาพหลังจากเรียกโหมดที่ใช้งานบ่อยหรือค่าตัวเลขต่าง ๆ ซึ่งถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าออกมา

(ภาพเคลื่อนไหว):
ให้ท่านสามารถเปลี่ยนโหมดระดับแสงสำหรับบันทึกภาพเคลื่อนไหว

(ถ่ายภาพพาโนรามา):
ให้ท่านถ่ายภาพพาโนรามาจากการประกอบภาพย่อยหลาย ๆ ภาพ

SCN (เลือกบรรยากาศ):
ให้ท่านถ่ายภาพด้วยค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าตามบรรยากาศ