กู้ฐานข้อมูลภาพ

หากประมวลผลไฟล์ภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ อาจเกิดปัญหากับไฟล์ฐานข้อมูลภาพ ในกรณีดังกล่าว ภาพในการ์ดหน่วยความจำจะไม่แสดงในผลิตภัณฑ์นี้ หากเกิดปัญหานี้ขึ้นให้ซ่อมแซมไฟล์โดยใช้ [กู้ฐานข้อมูลภาพ]

  1. MENU (ตั้งค่า) → [กู้ฐานข้อมูลภาพ][ตกลง]

หมายเหตุ

  • ใช้แบตเตอรี่ที่ชาร์จมาอย่างเพียงพอ ขณะซ่อมแซมภาพ หากแบตเตอรี่มีพลังงานต่ำ อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่ข้อมูลได้