พาโนรามา: ทิศทาง

ตั้งค่าทิศทางการหมุนกล้องเมื่อถ่ายภาพพาโนรามา

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [พาโนรามา: ทิศทาง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ขวา:
หมุนกล้องจากซ้ายไปขวา
ซ้าย:
หมุนกล้องจากขวาไปซ้าย
ขึ้น:
หมุนกล้องจากล่างขึ้นบน
ลง:
หมุนกล้องจากบนลงล่าง