เลือกส.ออก 4K (ภาพเคลื่อนไหว)

ท่านสามารถตั้งค่าวิธีการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและส่งสัญญาณออกเป็น HDMI เมื่อกล้องของท่านเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บันทึก/อุปกรณ์แสดงภาพภายนอก ฯลฯ ที่รองรับ 4K

 1. หมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (ภาพเคลื่อนไหว)
 2. เชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ที่ต้องการผ่านสาย HDMI
 3. MENU (ตั้งค่า) → [เลือกส.ออก 4K] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

การ์ด+HDMI:
ส่งสัญญาณออกไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก พร้อมทั้งบันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้องในเวลาเดียวกัน
HDMI เท่านั้น(30p):
ส่งสัญญาณออกเป็นภาพเคลื่อนไหว 4K ที่ 30p ไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้อง
HDMI เท่านั้น(24p):
ส่งสัญญาณออกเป็นภาพเคลื่อนไหว 4K ที่ 24p ไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้อง
HDMI เท่านั้น(25p) *:
ส่งสัญญาณออกเป็นภาพเคลื่อนไหว 4K ที่ 25p ไปยังอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก โดยไม่บันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำของกล้อง

*เมื่อตั้ง [ตัวเลือก NTSC/PAL] ไปที่ PALเท่านั้น

หมายเหตุ

 • สามารถตั้งค่ารายการนี้ได้เมื่อกล้องอยู่ในโหมดภาพเคลื่อนไหวและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ 4K เท่านั้น
 • เมื่อตั้งค่า [HDMI เท่านั้น(30p)], [HDMI เท่านั้น(24p)] หรือ [HDMI เท่านั้น(25p)] ไว้ [แสดงข้อมูล HDMI] จะถูกตั้งค่าไว้ที่ [ปิด] ชั่วคราว
 • เมื่อตั้งค่า [HDMI เท่านั้น(30p)], [HDMI เท่านั้น(24p)] หรือ [HDMI เท่านั้น(25p)] ตัวนับจะไม่เลื่อนไปด้านหน้า (ไม่มีการนับเวลาบันทึกจริง) ขณะกำลังบันทึกภาพเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์บันทึก/แสดงภาพภายนอก
 • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [XAVC S 4K] และเชื่อมต่อกล้องผ่าน HDMI จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้
  • [ใบหน้าก่อนใน AF]
  • [ใบหน้าก่อนในหลายจุด]
  • [AF ล็อคเป้าหมายกลาง]