ช่วงของซูม Assist

เลือกระยะที่จะซูมออกด้วยฟังก์ชั่น [ซูม Assist]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ช่วงของซูม Assist] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

S:
ซูมออกเล็กน้อย
M:
ซูมออกปานกลาง
L:
ซูมออกมาก