มาตรฐานโฟกัส

หากกำหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให้คีย์กำหนดเองที่ต้องการ ท่านสามารถเรียกใช้ฟังก์ชั่นที่เป็นประโยชน์ เช่น การย้ายกรอบค้นหาระยะโฟกัสอย่างรวดเร็ว ฯลฯ ตามการตั้งค่าพื้นที่โฟกัสได้

  1. MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ให้กับคีย์
    • เพื่อใช้ฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว เลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] → ปุ่มที่ต้องการ จากนั้นกำหนด [มาตรฐานโฟกัส] ให้กับคีย์
  2. กดคีย์ที่กำหนดให้กับฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส]
    • เมื่อกดคีย์ ขอบเขตการใช้งานจะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าสำหรับ [บริเวณปรับโฟกัส] และ [AF ล็อคเป้าหมายกลาง]
เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [จุดที่ปรับได้] หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]:
การกดคีย์จะย้ายตำแหน่งกรอบการโฟกัสโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม
เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [กว้าง] หรือ [กลางภาพ]:
  • เมื่อตั้งค่า [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] ไว้ที่ [เปิด] [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] ท่านสามารถเปิดใช้งานได้โดยกดคีย์ กล้องจะตรวจจับวัตถุในตำแหน่งตรงกลางของจอภาพ และเริ่มติดตามวัตถุดังกล่าว เมื่อกดตรงกลางของปุ่มควบคุม หากกดคีย์ขณะที่กำลังมีการติดตามวัตถุอยู่ การติดตามจะถูกยกเลิก

หมายเหตุ

  • ท่านไม่สามารถตั้งฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] เป็น [ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย] หรือ [ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา]