ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส: ชัตเตอร์แบบสัมผัส

กล้องจะโฟกัสไปยังจุดที่ท่านสัมผัสและถ่ายภาพนิ่งโดยอัตโนมัติ
ตั้งค่า MENU (ตั้งค่า) → [ระบบสัมผัส] ไว้ที่ [เปิด] ล่วงหน้า

 1. เลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส][ชัตเตอร์แบบสัมผัส]
 2. แตะที่ไอคอน บนจอภาพ ขณะที่หน้าจอถ่ายภาพแสดงขึ้น

  เครื่องหมายทางด้านซ้ายของไอคอนเปลี่ยนเป็นสีส้ม

  • ยกเลิก [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ได้โดยแตะที่ไอคอน อีกครั้ง
 3. แตะวัตถุที่ต้องการโฟกัส

  เมื่อวัตถุที่ท่านสัมผัสอยู่ในโฟกัสแล้ว ภาพนิ่งจะถูกบันทึก

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นการถ่ายภาพแบบต่างๆ ด้านล่างนี้ได้โดยแตะที่จอภาพ
  • การถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้ชัตเตอร์แบบสัมผัส

   เมื่อตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องเร็ว] ท่านสามารถบันทึกภาพต่อเนื่องขณะสัมผัสจอภาพ

  • การถ่ายภาพคร่อมต่อเนื่องโดยใช้ชัตเตอร์แบบสัมผัส

   ผลิตภัณฑ์จะถ่ายภาพสามภาพ พร้อมกับปรับระดับแสงอัตโนมัติจากพื้นฐาน เป็นมืดลง แล้วจึงสว่างขึ้น เมื่อตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [คร่อมต่อเนื่อง] ให้แตะจอภาพค้างไว้จนกว่าจะสิ้นสุดการถ่ายภาพ ท่านสามารถเลือกภาพที่ชอบหลังจากการบันทึก

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่น [ชัตเตอร์แบบสัมผัส] ใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ภาพเคลื่อนไหว]
  • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ถ่ายภาพพาโนรามา]
  • ในระหว่างที่ใช้โหมด [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม]
  • เมื่อ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [จุดที่ปรับได้]
  • เมื่อ [บริเวณปรับโฟกัส] เป็น [จุดที่ปรับได้แบบขยาย]
  • ขณะใช้ฟังก์ชั่นซูมดิจิตอล
  • ขณะใช้ [ซูมภาพคมชัด]