รีเซ็ตการตั้งค่า

รีเซ็ตผลิตภัณฑ์ให้กลับคืนสู่ค่าเริ่มต้น ถึงแม้ว่าท่านจะทำการ [รีเซ็ตการตั้งค่า] ภาพที่บันทึกไว้จะยังคงอยู่

  1. MENU(ตั้งค่า) → [รีเซ็ตการตั้งค่า] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

รีเซ็ตการตั้งค่ากล้อง:
กำหนดการตั้งค่าถ่ายภาพหลักให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น
ตั้งค่าเริ่มต้น:
กำหนดการตั้งค่าทั้งหมดให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ

  • ระวังอย่าถอดก้อนแบตเตอรี่ออกขณะรีเซ็ต