ขนาดภาพ JPEG (ภาพนิ่ง)

ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่ขึ้น ภาพจะมีรายละเอียดมากขึ้น เมื่อพิมพ์บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ ยิ่งภาพมีขนาดเล็ก ก็จะสามารถถ่ายภาพได้จำนวนมากขึ้น

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ขนาดภาพ JPEG] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 3:2
L: 16M 4896×3264 พิกเซล
M: 8.9M 3648×2432 พิกเซล
S: 4.5M 2592×1728 พิกเซล

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 4:3
L: 18M 4896×3672 พิกเซล
M: 10M 3648×2736 พิกเซล
S: 5.0M 2592×1944 พิกเซล
VGA 640×480 พิกเซล

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 16:9
L: 13M 4896×2752 พิกเซล
M: 7.5M 3648×2056 พิกเซล
S: 2.1M 1920×1080 พิกเซล

เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] ไว้ที่ 1:1
L: 13M 3664×3664 พิกเซล
M: 7.5M 2736×2736 พิกเซล
S: 3.7M 1920×1920 พิกเซล