ระบบซูมต่างๆของกล้องนี้

ระบบซูมของกล้องช่วยให้ซูมด้วยกำลังขยายสูงขึ้นโดยรวมผลของการซูมหลายๆระบบ ไอคอนที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนแปลงไปตามระบบซูมที่เลือก

 1. ขอบเขตของซูมด้วยเลนส์
  ภาพจะถูกขยายภายในขอบเขตของระยะซูมด้วยเลนส์ของผลิตภัณฑ์นี้

 2. ขอบเขตของสมาร์ทซูม ()
  ซูมภาพโดยไม่ทำให้คุณภาพดั้งเดิมด้อยลงโดยการครอบตัดภาพบางส่วน (เฉพาะเมื่อตั้งค่า [ขนาดภาพ JPEG] ไว้ที่ [M], [S] หรือ [VGA])

 3. ขอบเขตของซูมภาพคมชัด ()
  ซูมภาพโดยใช้การประมวลผลภาพที่ไม่ทำให้คุณภาพด้อยลงมาก เมื่อท่านตั้ง [ตั้งค่าซูม] ไปที่ [เปิด:ซูมภาพคมชัด] หรือ [เปิด:ซูมดิจิตอล] ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นซูมนี้ได้

 4. ขอบเขตของซูมดิจิตอล ()
  ท่านสามารถขยายภาพด้วยการประมวลผลภาพ เมื่อท่านตั้ง [ตั้งค่าซูม] ไปที่ [เปิด:ซูมดิจิตอล] ท่านสามารถใช้งานฟังก์ชั่นซูมนี้ได้

หมายเหตุ

 • ค่าปกติของ [ตั้งค่าซูม] คือ [ออพติคัลซูมเท่านั้น]
 • ค่าปกติของ [ขนาดภาพ JPEG] คือ [L] ในการใช้สมาร์ทซูม จะต้องเปลี่ยน [ขนาดภาพ JPEG] เป็น [M], [S] หรือ [VGA]
 • ไม่สามารถซูมได้เมื่อถ่ายภาพพาโนรามา
 • ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด และซูมดิจิตอลจะใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • [ตั้งค่าการบันทึก] ถูกตั้งไว้ที่ [120p]/[100p]
 • ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นสมาร์ทซูมกับภาพเคลื่อนไหว
 • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจิตอล [โหมดวัดแสง] จะถูกกำหนดไว้ที่ [หลายจุด]
 • เมื่อใช้ฟังก์ชั่นซูมอัจฉริยะ ซูมภาพคมชัด หรือซูมดิจิตอล จะไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • ใบหน้าก่อนใน AF
  • ใบหน้าก่อนในหลายจุด
  • AF ล็อคเป้าหมาย
  • จัดเฟรมอัตโนมัติ