รูปแบบไฟล์ (ภาพเคลื่อนไหว)

เลือกรูปแบบไฟล์ภาพเคลื่อนไหว

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [รูปแบบไฟล์] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

 รูปแบบไฟล์ คุณลักษณะ
XAVC S 4K บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยความละเอียด 4K (3840×2160) ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home
XAVC S HD บันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยคุณภาพที่คมชัดกว่า AVCHD ด้วยจำนวนข้อมูลที่มากกว่า
AVCHD รูปแบบ AVCHD สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์จัดเก็บอื่น ๆ นอกเหนือจากคอมพิวเตอร์ได้เป็นจำนวนมาก ท่านสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวในคอมพิวเตอร์หรือสร้างแผ่นดิสก์ที่รองรับรูปแบบนี้โดยใช้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home

หมายเหตุ

  • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว XAVC S 4K หรือ XAVC S HD เป็น 120p/100p จะมีระยะเวลาที่ใช้ได้สำหรับการบันทึกต่อเนื่องประมาณ 5 นาทีระยะเวลาที่เหลือในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏอยู่ในจอภาพหากท่านต้องการบันทึกภาพเคลื่อนไหว 4K หรือ HD 120p/100p อีกหนึ่งเซสชัน ให้ปิดกล้องแล้วรอสักครู่หนึ่ง ก่อนที่จะเริ่มถ่ายภาพในเซสชันถัดไป แม้ว่าระยะเวลาบันทึกจะน้อยกว่า 5 นาที แต่การบันทึกอาจหยุดลงเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ
  • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [AVCHD] ขนาดไฟล์ของภาพเคลื่อนไหวจะถูกจำกัดไว้ที่ประมาณ 2 GB ถ้าขนาดไฟล์ภาพเคลื่อนไหวใกล้ถึง 2 GB ในระหว่างการบันทึก ไฟล์ภาพเคลื่อนไหวไฟล์ใหม่จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • หากท่านตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] เป็น [XAVC S 4K] และถ่ายภาพเคลื่อนไหวในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI ภาพจะไม่แสดงบนจอภาพของกล้อง