หมายเหตุเกี่ยวกับการ์ดหน่วยความจำ

 • ถ้าท่านถ่ายภาพและลบภาพซ้ำๆ กันเป็นเวลานาน ข้อมูลในไฟล์ในการ์ดหน่วยความจำจะกระจัดกระจายและการบันทึกภาพเคลื่อนไหวอาจหยุดชะงักระหว่างการถ่ายภาพ ในกรณีนี้ให้บันทึกภาพของท่านลงในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เก็บข้อมูลอื่น จากนั้นสั่งงาน [ฟอร์แมต] ด้วยกล้อง
 • ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือการ์ดหน่วยความจำ หรือปิดสวิตช์กล้อง ขณะที่ไฟแสดงสถานะการเข้าถึงติดสว่างอยู่ เพราะอาจทำให้ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำเสียหายได้
 • อย่าลืมสำรองข้อมูลไว้เพื่อเป็นการป้องกัน
 • ไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจำทั้งหมดจะทำงานได้อย่างถูกต้อง
 • ภาพที่บันทึกในการ์ดหน่วยความจำ microSDXC ไม่สามารถนำเข้าหรือเปิดดูบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ AV ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ exFAT เมื่อเชื่อมต่อด้วยสาย USB ตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกับ exFAT ก่อนจะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับกล้อง ถ้าเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันไม่ได้ จะมีข้อความแจ้งให้ฟอร์แมตการ์ด อย่าฟอร์แมตการ์ดตามที่ได้รับแจ้ง เพราะจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ด (exFAT เป็นระบบไฟล์ที่ใช้กับการ์ดหน่วยความจำ microSDXC)
 • อย่าให้การ์ดหน่วยความจำตกน้ำ
 • อย่ากระแทก บิด หรือทำการ์ดหน่วยความจำตก
 • อย่าใช้งานหรือเก็บการ์ดหน่วยความจำภายในสภาพต่อไปนี้
  • สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ในรถที่จอดกลางแดด
  • สถานที่ซึ่งแสงแดดส่องถึงโดยตรง
  • สถานที่ชื้นหรือมีสารกัดกร่อน
 • ถ้าใช้การ์ดหน่วยความจำใกล้บริเวณที่มีแม่เหล็กแรงสูง หรือใช้ในสถานที่ซึ่งมีกระแสไฟฟ้าสถิตหรือกระแสไฟฟ้ารบกวน ข้อมูลในการ์ดหน่วยความจำอาจได้รับความเสียหาย
 • อย่าใช้มือหรือวัตถุโลหะแตะบริเวณหน้าสัมผัสของการ์ดหน่วยความจำ
 • อย่าวางการ์ดหน่วยความจำในบริเวณที่เด็กเล็กเอื้อมถึง เด็กอาจจะกลืนลงไปได้
 • อย่าถอดประกอบหรือดัดแปลงการ์ดหน่วยความจำ
 • การ์ดหน่วยความจำอาจร้อนหลังจากใช้งานเป็นเวลานาน โปรดระมัดระวังในการจัดการกับการ์ดดังกล่าว
 • ไม่รับประกันว่าการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตบนคอมพิวเตอร์จะสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์นี้ได้ ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำในผลิตภัณฑ์นี้
 • ความเร็วในการอ่าน/เขียนข้อมูล แตกต่างกันไปตามการ์ดหน่วยความจำและอุปกรณ์ที่ใช้
 • อย่าติดฉลากบนการ์ดหน่วยความจำหรือบนตัวแปลงการ์ดหน่วยความจำ