การใช้งานปุ่มควบคุม

  • ท่านสามารถเลือกรายการการตั้งค่าได้โดยการหมุนหรือกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม การเลือกของท่านจะถูกกำหนดเมื่อท่านกดตรงกลางปุ่มควบคุม
  • ฟังก์ชั่น DISP (การตั้งค่าแสดงผล), (ชดเชยแสง/สร้างสรรค์ภาพถ่าย), / (โหมดขับเคลื่อน) และ (โหมดแฟลช) ถูกกำหนดให้กับด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่เลือกให้ด้านซ้าย/ขวา และตรงกลางของปุ่มควบคุมได้
  • ในระหว่างที่ดูภาพ ท่านสามารถเรียกดูภาพถัดไป/ภาพก่อนหน้าได้โดยการกดด้านขวา/ซ้าย ของปุ่มควบคุมหรือการหมุนปุ่มควบคุม