ตั้งใบหน้าก่อนใน AF

ตั้งค่าว่ากล้องจะโฟกัสตามใบหน้าที่ตรวจจับโดยเน้นให้เป็นจุดสำคัญในโหมดโฟกัสอัตโนมัติหรือไม่

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งใบหน้าก่อนใน AF][ใบหน้าก่อนใน AF] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
กล้องจะโฟกัสตามใบหน้าที่ตรวจจับโดยเน้นให้เป็นจุดสำคัญ
ปิด:
กล้องจะโฟกัสโดยไม่ตรวจจับใบหน้า


แสดงเฟรมค้นใบหน้า

ตั้งค่าว่าจะแสดงกรอบค้นหาใบหน้าหรือไม่ เมื่อตั้งค่า [ใบหน้าก่อนใน AF] ไว้ที่ [เปิด]

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ตั้งใบหน้าก่อนใน AF][แสดงเฟรมค้นใบหน้า] → ค่าที่ต้องการ
เปิด:
แสดงกรอบค้นหาใบหน้า เมื่อตั้งค่า [ใบหน้าก่อนใน AF] ไว้ที่ [เปิด]
ปิด:
ไม่แสดงกรอบค้นหาใบหน้า


กรอบค้นหาใบหน้า

 • เมื่อผลิตภัณฑ์พบใบหน้า กรอบค้นหาใบหน้าสีเทาจะปรากฏ เมื่อผลิตภัณฑ์พบว่าระบบโฟกัสอัตโนมัติเปิดทำงาน กรอบค้นหาใบหน้าจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
 • ในกรณีที่ท่านได้บันทึกลำดับความสำคัญของแต่ละใบหน้าโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า] ผลิตภัณฑ์จะเลือกใบหน้าที่มีความสำคัญลำดับแรกโดยอัตโนมัติและเฟรมค้นหาภาพใบหน้านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีขาว เฟรมค้นหาภาพใบหน้าของใบหน้าอื่นที่บันทึกไว้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วง

คำแนะนำ

 • เมื่อตั้งค่า [ตั้งใบหน้าก่อนใน AF] ไว้ที่ [เปิด] กรอบค้นหาจะแสดงที่เหนือดวงตาเมื่อกล้องโฟกัสไปที่ดวงตา กรอบที่แสดงที่เหนือดวงตาจะหายไปหลังผ่านไปครู่หนึ่ง

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถใช้ระบบค้นหาใบหน้าร่วมกับฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
  • [ถ่ายภาพพาโนรามา]
  • [โปสเตอร์ไรเซชั่น] ภายใต้ [เอฟเฟ็คของภาพ]
  • [วิว], [ทิวทัศน์กลางคืน], [ตะวันตกดิน], [สัตว์เลี้ยง], [อาหาร] หรือ [ดอกไม้ไฟ] ใต้ [เลือกบรรยากาศ]
  • ถ่ายภาพเคลื่อนไหวที่ตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p]/[ 100p]
 • สามารถค้นหาใบหน้าของวัตถุได้สูงสุด 8 ใบหน้า
 • แม้จะตั้งค่า [แสดงเฟรมค้นใบหน้า] ไว้ที่ [ปิด] กรอบการโฟกัสสีเขียวจะปรากฏเหนือใบหน้าที่อยู่ในโฟกัส
 • เมื่อตั้งค่าโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติอัจฉริยะ] หรือ [อัตโนมัติพิเศษ], [ใบหน้าก่อนใน AF] จะถูกตั้งค่าไว้ที่ [เปิด]
 • ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะไม่พบใบหน้าเลย หรืออาจจะเข้าใจผิดว่าวัตถุอื่นเป็นใบหน้าในบางกรณี