ลดเสียงลมรบกวน

ตั้งค่าว่าจะลดเสียงลมรบกวนหรือไม่ โดยการตัดเสียงช่วงความถี่ต่ำของเสียงเข้าจากไมโครโฟนในตัวกล้อง

  1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [ลดเสียงลมรบกวน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ลดเสียงลมรบกวน
ปิด:
ไม่ลดเสียงลมรบกวน

หมายเหตุ

  • การตั้งค่านี้ไว้ที่ [เปิด] ในสถานที่ซึ่งลมพัดไม่แรงพอ อาจจะทำให้บันทึกเสียงปกติได้เบาเกินไป