ตั้งค่า HDMI: HDMI ส.เสียงออก (ภาพเคลื่อนไหว)

เมื่อเชื่อมต่อกล้องกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น โทรทัศน์ ผ่านสาย HDMI (แยกจำหน่าย) เสียงที่ได้รับจากไมโครโฟนของกล้องจะถูกส่งออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกระหว่างการบันทึกภาพเคลื่อนไหวและโหมดสแตนด์บาย ขณะถ่ายภาพ ท่านสามารถตรวจสอบทั้งภาพและเสียงได้จากอุปกรณ์ภายนอก

สแตนด์บายสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหว

นี่คือสถานะก่อนที่จะเริ่มถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยกดปุ่ม MOVIE หลังจากหมุนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (ภาพเคลื่อนไหว) และตั้งค่าความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสง ไอคอน “STBY” จะปรากฏบนหน้าจอ

  1. MENU (ตั้งค่า) → [ตั้งค่า HDMI][HDMI ส.เสียงออก] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
ส่งออกเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก
ปิด:
ไม่ส่งออกเสียงไปยังอุปกรณ์ภายนอก

หมายเหตุ

  • ระหว่างการส่งออกสัญญาณเสียง HDMI จะไม่มีการสร้างเสียงอิเล็กทรอนิกส์ขณะบันทึกหรือสิ้นสุดการบันทึกภาพเคลื่อนไหว แม้เมื่อตั้งค่า [สัญญาณเสียง] ไปที่ [เปิด]