การใช้งานแฟลช

ใช้แฟลชในบริเวณที่มืดเพื่อทำให้วัตถุสว่างขึ้นขณะถ่ายภาพ และใช้แฟลชด้วยเพื่อป้องกันอาการกล้องสั่น

 1. เลื่อนสวิตช์เลื่อน (ยกแฟลช) เพื่อยกแฟลชขึ้น
  • แฟลชไม่ยกตัวขึ้นโดยอัตโนมัติ

 2. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด
  • โหมดแฟลชที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับโหมดและฟังก์ชั่นถ่ายภาพ

เมื่อท่านไม่ใช้แฟลช

เมื่อไม่ได้ใช้งานแฟลช ให้กดแฟลชกลับเข้าไปในตัวกล้อง

หมายเหตุ

 • ถ้าท่านยิงแฟลชก่อนที่แฟลชจะยกขึ้นจนสุด อาจทำให้การทำงานผิดปกติได้
 • ท่านไม่สามารถใช้แฟลชขณะถ่ายภาพเคลื่อนไหว
 • เมื่อถ่ายภาพด้วยแฟลชและตั้งซูมไว้ที่ตำแหน่ง W เงาของเลนส์อาจจะปรากฏบนภาพ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขการถ่ายภาพ ในกรณีนี้ ให้ถ่ายภาพโดยถ่อยห่างออกจากวัตถุ หรือตั้งซูมไปที่ตำแหน่ง T แล้วถ่ายภาพด้วยแฟลชอีกครั้ง
 • เมื่อเอียงจอภาพขึ้นมากกว่า 90 องศา จะใช้งานสวิตช์ (ยกแฟลชขึ้น) ได้ยาก ให้ยกแฟลชขึ้นก่อนทำการปรับมุมจอภาพ
 • เมื่อใช้แฟลชถ่ายภาพตัวท่านเอง ระวังอย่ามองตรงไปที่แสงแฟลช เนื่องจากแฟลชจะปรากฏขึ้นในระยะใกล้มาก เพื่อป้องกันไม่ให้แฟลชกระทบกับจอภาพ เมื่อท่านดันแฟลชกลับเข้าตัวกล้องหลังจากการใช้งาน ให้หมุนจอภาพกลับไปที่ตำแหน่งเดิมก่อน