การตรวจสอบกล้องและรายการที่ให้มาด้วย

ตัวเลขในเครื่องหมายวงเล็บแสดงถึงจำนวนชิ้น

 • กล้อง (1)
 • สายไฟ (1)

  (ให้มาด้วยในบางประเทศ/ภูมิภาค)

 • แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ NP-BX1 (1)

 • สายไมโคร USB (1)

 • อะแดปเตอร์ AC (1)

  ประเภทของอะแดปเตอร์ AC อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเภท/ภูมิภาค

 • สายร้อยข้อมือ (1)

 • คู่มือเริ่มต้นใช้งาน (1)
 • คู่มืออ้างอิง (1)