บริเวณปรับโฟกัส

เลือกบริเวณปรับโฟกัส ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อปรับโฟกัสให้เหมาะสมได้ยากในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [บริเวณปรับโฟกัส] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

กว้าง :
โฟกัสวัตถุที่ครอบคลุมทุกระยะของหน้าจอโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งในโหมดถ่ายภาพนิ่ง กรอบสีเขียวจะปรากฏรอบบริเวณที่อยู่ในโฟกัส
กลางภาพ :
ปรับโฟกัสไปที่วัตถุที่อยู่กึ่งกลางของภาพโดยอัตโนมัติ ใช้ร่วมกับฟังก์ชั่นโฟกัสล็อค เพื่อสร้างองค์ประกอบภาพตามที่ต้องการ
จุดที่ปรับได้ :
ช่วยให้สามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสไปยังตำแหน่งที่ต้องการในหน้าจอ และปรับโฟกัสที่วัตถุขนาดเล็กมากในบริเวณแคบ ๆ ได้
บนหน้าจอถ่ายภาพจุดที่ปรับได้ ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดกรอบการโฟกัสได้โดยการหมุนปุ่มควบคุม
จุดที่ปรับได้แบบขยาย :
หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถโฟกัสที่จุดเดียวที่เลือกไว้ได้ ผลิตภัณฑ์จะใช้จุดโฟกัสรอบ ๆ จุดที่ปรับได้เป็นบริเวณที่มีความสำคัญเป็นอันดับสองเพื่อปรับโฟกัสให้ได้


เมื่อต้องการย้ายพื้นที่โฟกัส

 • เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที่ [จุดที่ปรับได้] หรือ [จุดที่ปรับได้แบบขยาย] หากกดปุ่มที่กำหนดให้เป็น [มาตรฐานโฟกัส] ท่านจะสามารถถ่ายภาพขณะย้ายกรอบการโฟกัสโดยใช้ด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุมได้ หากต้องการให้กรอบการโฟกัสกลับไปที่ตรงกลางจอภาพ ให้กดปุ่ม C/ ขณะที่กำลังย้ายกรอบ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าถ่ายภาพโดยใช้ปุ่มควบคุม ให้กดปุ่มที่กำหนดให้กับ [มาตรฐานโฟกัส]
 • ท่านสามารถเลื่อนกรอบการโฟกัสอย่างรวดเร็วได้โดยแตะแล้วลากกรอบการโฟกัสนั้นในจอภาพ ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] ไว้ล่วงหน้า

หมายเหตุ

 • [บริเวณปรับโฟกัส] จะถูกล็อคไว้ที่ [กว้าง] ในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [อัตโนมัติพิเศษ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
  • ในระหว่างที่ใช้โหมดลั่นชัตเตอร์ด้วยรอยยิ้ม
 • พื้นที่โฟกัสอาจไม่สว่างขึ้นในระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่อง หรือเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดในครั้งเดียว
 • ท่านไม่สามารถดำเนินการฟังก์ชั่นที่กำหนดให้กับปุ่มควบคุมหรือปุ่มกำหนดเองได้ขณะที่กำลังย้ายกรอบการโฟกัส