ถ่ายภาพต่อเนื่องเร็ว

กล้องทำการถ่ายภาพต่อเนื่องตลอดเวลาที่ปุ่มชัตเตอร์ถูกกด ท่านสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องที่อัตราเร็วกว่า [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] ได้

 1. กด / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [ถ่ายภาพต่อเนื่องเร็ว]
  • ท่านยังสามารถตั้งโหมดขับเคลื่อนได้เช่นกัน โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1)[โหมดขับเคลื่อน]

หมายเหตุ

 • ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องแต่ละเฟรม ภาพของเฟรมที่ถ่ายได้จะปรากฏขึ้นมาทันที
 • การถ่ายภาพต่อเนื่องใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ถ่ายภาพพาโนรามา]
  • [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว้ที่ [ซอฟต์โฟกัส], [ภาพวาด HDR], [สีเดียวโทนเข้ม], [มินิเอเจอร์], [ภาพสีน้ำ] หรือ [ภาพวาด]
  • [DRO/ออโต้ HDR] ไปที่ [ออโต้ HDR]
  • [ISO] ถูกตั้งไว้ที่ [NR แบบหลายภาพ]
  • กำลังใช้งาน [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม]

คำแนะนำ

 • กล้องจะล็อคโฟกัส ระดับแสง และ สมดุลแสงสีขาวด้วยค่าจากการถ่ายภาพแรก