อัตโนมัติพิเศษ

กล้องจะถ่ายภาพด้วยการจำแนกบรรยากาศอัตโนมัติ โหมดนี้ถ่ายภาพในที่มืดหรือย้อนแสงได้ชัดเจน

สำหรับฉากที่มีแสงน้อยหรือย้อนแสง กล้องอาจถ่ายภาพหลายภาพและนำภาพมาผสมกัน หรืออื่นๆ หากจำเป็น เพื่อบันทึกภาพที่มีคุณภาพสูงกว่าโหมดอัตโนมัติอัจฉริยะ
 1. ตั้งปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (โหมดอัตโนมัติ)
 2. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดอัตโนมัติ][อัตโนมัติพิเศษ]
 3. เล็งกล้องไปที่วัตถุ
  เมื่อกล้องจดจำฉากแล้ว ไอคอนการจดจำฉากจะปรากฏบนหน้าจอ หากจำเป็น (ไอคอนซ้อนภาพ) อาจปรากฏขึ้น

 4. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

 • เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อทำการผสมภาพ กระบวนการบันทึกจะใช้เวลานานกว่าปกติ ในกรณีนี้ (ไอคอนซ้อนภาพ) จะปรากฏขึ้นและจะได้ยินเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นหลายครั้ง แต่กล้องจะบันทึกเพียงภาพเดียว
 • เมื่อ (ไอคอนซ้อนภาพ) ปรากฏขึ้น อย่าเคลื่อนย้ายกล้องก่อนที่กล้องจะบันทึกภาพถ่ายหลายภาพแล้ว
 • ผลิตภัณฑ์จะไม่จำแนกบรรยากาศเมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
 • ผลิตภัณฑ์อาจจะจำแนกบรรยากาศไม่ถูกต้อง ภายใต้บางเงื่อนไขถ่ายภาพ
 • สำหรับโหมด [อัตโนมัติพิเศษ] ฟังก์ชั่นส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ และท่านไม่สามารถปรับการตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง