ถ่ายภาพต่อเนื่อง

ถ่ายภาพอย่างต่อเนื่องขณะที่ท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงค้างไว้

 1. เลือก / (โหมดขับเคลื่อน) บนปุ่มควบคุม → [ถ่ายภาพต่อเนื่อง]
  • ท่านยังสามารถปรับเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องได้เช่นกันโดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [โหมดขับเคลื่อน]

คำแนะนำ

 • กล้องจะล็อคโฟกัส ระดับแสง และ สมดุลแสงสีขาวด้วยค่าจากการถ่ายภาพแรก

หมายเหตุ

 • การถ่ายภาพต่อเนื่องใช้งานไม่ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • ตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ถ่ายภาพพาโนรามา]
  • ตั้ง [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว้ที่รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:[ซอฟต์โฟกัส] [ภาพวาด HDR] [สีเดียวโทนเข้ม] [มินิเอเจอร์] [ภาพสีน้ำ] [ภาพวาด]
  • [DRO/ออโต้ HDR] ถูกตั้งไว้ที่ [ออโต้ HDR]
  • [ISO] ถูกตั้งไว้ที่ [NR แบบหลายภาพ]
  • กำลังใช้งาน [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม]