คำแนะนำในกล้อง

[คำแนะนำในกล้อง] จะแสดงรายละเอียดของรายการ MENU รายการ Fn (ฟังก์ชั่น) และการตั้งค่า

กำหนดฟังก์ชั่น [คำแนะนำในกล้อง] ให้กับคีย์ที่ต้องการล่วงหน้าโดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] → คีย์ที่ต้องการ จากนั้นกำหนดฟังก์ชั่น [คำแนะนำในกล้อง] ให้กับคีย์
    • ไม่สามารถกำหนดฟังก์ชั่น [คำแนะนำในกล้อง] ให้กับคีย์บางคีย์ได้
  2. เลือก MENU หรือรายการ Fn ที่ท่านต้องการดูรายละเอียด จากนั้นกดปุ่มที่จะกำหนดให้กับฟังก์ชั่น [คำแนะนำในกล้อง]

    รายละเอียดของรายการจะแสดงขึ้น