การถ่ายภาพนิ่ง

 1. เลือกโหมดถ่ายภาพที่ต้องการโดยหมุนปุ่มหมุนปรับโหมด

 2. ปรับมุมของหน้าจอ แล้วถือกล้องไว้
 3. ขยายภาพด้วยก้าน W/T (ซูม) ขณะถ่ายภาพ
 4. กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อปรับโฟกัส
  เมื่อปรับโฟกัสภาพได้ เสียงบีปจะดังขึ้นและตัวแสดง () จะติดสว่าง

  • ระยะถ่ายภาพสั้นที่สุดคือประมาณ 5 ซม. (W), 250 ซม. (T) (วัดจากเลนส์)
 5. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุด

เมื่อต้องการถ่ายภาพโดยล็อคโฟกัสไว้ที่วัตถุที่ต้องการ (ล็อคโฟกัส)

ถ่ายภาพโดยล็อคโฟกัสไว้ที่วัตถุที่ต้องการ
 1. จัดให้วัตถุอยู่ในบริเวณ AF แล้วกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  โฟกัสจะถูกล็อค

  • ถ้าปรับโฟกัสไปที่วัตถุได้ยาก ให้ตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไว้ที่ [กลางภาพ] หรือ [จุดที่ปรับได้]
 2. ขณะที่กดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งค้างไว้ จัดให้วัตถุกลับไปอยู่ตำแหน่งเดิมเพื่อจัดองค์ประกอบภาพใหม่

 3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • เมื่อผลิตภัณฑ์ปรับโฟกัสอัตโนมัติไม่ได้ ตัวแสดงโฟกัสจะกะพริบและไม่มีเสียงบีป ให้จัดองค์ประกอบภาพใหม่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าโฟกัส
 • ไอคอนที่แสดงว่ากำลังเขียนข้อมูลจะปรากฏขึ้นหลังถ่ายภาพ ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำออกขณะที่ไอคอนปรากฏขึ้น