AF ล็อคเป้าหมายกลาง

เมื่อท่านกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม กล้องจะตรวจจับวัตถุที่อยู่กึ่งกลางหน้าจอและติดตามวัตถุนั้นต่อไป

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [AF ล็อคเป้าหมายกลาง][เปิด]
 2. จัดกรอบเป้าหมาย (A) ให้อยู่เหนือวัตถุ แล้วกดที่ตรงกลางปุ่มเควบคุม
  • กดตรงกลางปุ่มอีกครั้งเพื่อหยุดการติดตาม

 3. กดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดเพื่อถ่ายภาพ

คำแนะนำ

 • ถ้าท่านกำหนดฟังก์ชั่น [มาตรฐานโฟกัส] ให้กับคีย์ที่เลือก ท่านสามารถเปิดใช้งาน [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] หรือตรวจจับวัตถุอีกครั้งได้โดยกดคีย์เมื่อตั้งค่า [บริเวณปรับโฟกัส] ไปที่ [กว้าง] หรือ [กลางภาพ]
 • ท่านสามารถเลือกวัตถุที่จะติดตามได้โดยใช้ระบบสัมผัส ตั้งค่า [ระบบสัมผัส] ไปที่ [เปิด] จากนั้น เลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ฟังก์ชั่นของระบบสัมผัส][โฟกัสโดยแตะจอ]

หมายเหตุ

 • ฟังก์ชั่น [AF ล็อคเป้าหมายกลาง] อาจทำงานได้ไม่ดีนักในสถานการณ์ต่อไปนี้:
  • วัตถุเคลื่อนไหวเร็วเกินไป
  • วัตถุมีขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไป
  • ไม่มีคอนทราสต์ระหว่างวัตถุกับฉากหลัง
  • มืด
  • แสงโดยรอบมีการเปลี่ยนแปลง
 • AF ล็อคเป้าหมายไม่ทำงานในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • [ถ่ายภาพพาโนรามา]
  • เมื่อตั้งค่า [เลือกบรรยากาศ] ไว้ที่ [กลางคืน ถือด้วยมือ], [ป้องกันภาพสั่นไหว] หรือ [ดอกไม้ไฟ]
  • เมื่อใช้งานซูมดิจิตอล
  • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไปที่ภาพเคลื่อนไหว และตั้ง [SteadyShot] ไปที่ [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ]
  • เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไปที่ [120p]/[100p]