ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน

ตั้งค่าว่าจะโฟกัสโดยเน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญหรือไม่ โดยใช้ [การบันทึกใบหน้า] เมื่อตั้งค่า [ใบหน้าก่อนใน AF] ไปที่ [เปิด]

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ใบหน้าที่บันทึกไว้ก่อน] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
โฟกัสโดยเน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญโดยใช้ [การบันทึกใบหน้า]
ปิด:
โฟกัสโดยไม่เน้นใบหน้าที่บันทึกไว้ให้เป็นจุดสำคัญ