คีย์กำหนดเอง (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/ดูภาพ)

ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้กับปุ่มที่ต้องการ

บางฟังก์ชั่นใช้ได้เมื่อกำหนดให้ปุ่มแบบกำหนดเองเท่านั้น ตัวอย่างเช่น หากกำหนด [AF ตามตา] ไปที่ [ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง] สำหรับ [คีย์กำหนดเอง] ท่านสามารถเรียกใช้ [AF ตามตา] ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดที่ตรงกลางปุ่มควบคุมขณะถ่ายภาพ

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง2) → [คีย์กำหนดเอง], [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง]
 2. เลือกปุ่มที่ต้องการกำหนดฟังก์ชั่นบนหน้าจอเลือก และกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม
  • คีย์ที่สามารถกำหนดฟังก์ชั่นได้แตกต่างกันสำหรับ [คีย์กำหนดเอง], [คีย์กำหนดเอง] และ [คีย์กำหนดเอง]
  • ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่ต้องการให้กับปุ่มต่อไปนี้

   1. ปุ่ม Fn/
   2. ฟังก์ชั่นของปุ่มกลาง/ฟังก์ชั่นของปุ่มซ้าย/ฟังก์ชั่นของปุ่มขวา
   3. ปุ่ม C
 3. เลือกฟังก์ชั่นที่จะกำหนด
  • ฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดได้แตกต่างกันไปตามแต่ละปุ่ม

รายละเอียดรายการเมนู

คีย์กำหนดเอง:
ตั้งค่าฟังก์ชั่นคีย์กำหนดเองเพื่อใช้ในการถ่ายภาพนิ่ง
คีย์กำหนดเอง:
ตั้งค่าฟังก์ชั่นคีย์กำหนดเองเพื่อใช้ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถกำหนดฟังก์ชั่นที่แตกต่างจากฟังก์ชั่นที่ใช้ในการถ่ายภาพนิ่ง
คีย์กำหนดเอง:
ตั้งค่าฟังก์ชั่นคีย์กำหนดเองเพื่อใช้ในการดูภาพ