ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม

กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบใบหน้ายิ้ม

 1. MENU(ตั้งค่ากล้อง1) → [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ใช้ฟังก์ชั่น [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม]
เปิด:
กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบใบหน้ายิ้ม ท่านสามารถเลือก [เปิด: ยิ้มเล็กน้อย], [เปิด: ยิ้มปกติ] หรือ [เปิด: ยิ้มปากกว้าง] สำหรับความไวในการตรวจจับ

เทคนิคการถ่ายภาพรอยยิ้มอย่างมีประสิทธิภาพ

 • อย่าให้ผมด้านหน้าปิดบังดวงตา และหรี่ตาให้แคบ
 • อย่าปิดบังใบหน้าด้วยหมวก หน้ากาก แว่นกันแดด ฯลฯ
 • พยายามหันหน้าเข้าหาด้านหน้าของกล้อง และให้อยู่ในแนวระดับมากที่สุด
 • เปิดปากยิ้มให้ชัดเจน สามารถตรวจจับรอยยิ้มได้ง่ายขึ้น ถ้าหากมองเห็นฟัน
 • ถ้าหากท่านกดปุ่มชัตเตอร์ขณะระบบลั่นชัตเตอร์ด้วยรอยยิ้มกำลังทำงาน ผลิตภัณฑ์จะทำการถ่ายภาพ หลังการถ่ายภาพ ผลิตภัณฑ์จะกลับคืนสู่โหมดลั่นชัตเตอร์ด้วยรอยยิ้ม

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่น [ลั่นชัตเตอร์ด้วยยิ้ม] ร่วมกับฟังก์ชั่นต่อไปนี้:
  • [ถ่ายภาพพาโนรามา]
  • [เอฟเฟ็คของภาพ]
  • [เลือกบรรยากาศ] ถูกตั้งไว้ที่ [วิว], [ทิวทัศน์กลางคืน], [ตะวันตกดิน], [กลางคืน ถือด้วยมือ], [ป้องกันภาพสั่นไหว], [สัตว์เลี้ยง], [อาหาร] หรือ [ดอกไม้ไฟ]
  • เมื่อบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 • สามารถค้นหาใบหน้าของวัตถุได้สูงสุด 8 ใบหน้า
 • ผลิตภัณฑ์นี้อาจจะไม่พบใบหน้าเลย หรืออาจจะเข้าใจผิดว่าวัตถุอื่นเป็นใบหน้าในบางกรณี
 • ถ้าหากผลิตภัณฑ์ค้นหารอยยิ้มไม่พบ ให้ปรับความไวในการตรวจจับรอยยิ้ม
 • ถ้าท่านติดตามใบหน้าโดยใช้ [AF ล็อคเป้าหมาย] ขณะกำลังใช้งานฟังก์ชั่นลั่นชัตเตอร์ด้วยรอยยิ้ม เฉพาะใบหน้านั้นเท่านั้นที่จะมีการตรวจหารอยยิ้ม