การใช้ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น)

ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยไว้ที่ปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) และเรียกใช้ได้ขณะถ่ายภาพ ท่านสามารถบันทึกฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อยให้กับปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ได้สูงสุด 12 ฟังก์ชั่น

  1. กดปุ่ม Fn (ฟังก์ชั่น) ในโหมดถ่ายภาพ

  2. เลือกฟังก์ชั่นที่ท่านต้องการโดยกดด้านบน/ล่าง/ซ้าย/ขวา ของปุ่มควบคุม

  3. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการโดยหมุนปุ่มควบคุม และกดที่ตรงกลางปุ่มควบคุม

เมื่อต้องการปรับการตั้งค่าจากหน้าจอตั้งค่าโดยเฉพาะ

เลือกฟังก์ชั่นที่ต้องการในขั้นที่ 2 จากนั้นกดที่ตรงกลางของปุ่มควบคุม หน้าจอตั้งค่าเฉพาะสำหรับฟังก์ชั่นจะปรากฏขึ้น ปรับการตั้งค่าตามคำแนะนำการใช้งาน (A)