จำนวนภาพที่บันทึกได้

เมื่อท่านใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องแล้วเปิดกล้อง จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ (ถ้าท่านถ่ายภาพต่อเนื่องโดยใช้การตั้งค่าปัจจุบัน) จะปรากฏในหน้าจอ

หมายเหตุ

  • หาก “0” (จำนวนภาพที่บันทึกได้) กะพริบเป็นสีส้ม แสดงว่าการ์ดหน่วยความจำนั้นเต็ม เปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำเป็นอันใหม่ หรือลบภาพออกจากการ์ดหน่วยความจำปัจจุบัน
  • หาก “NO CARD” กะพริบเป็นสีส้ม แสดงว่าไม่ได้ใส่การ์ดหน่วยความจำ ใส่การ์ดหน่วยความจำ

จำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจำ

ตารางด้านล่างแสดงจำนวนภาพโดยประมาณที่สามารถบันทึกได้ในการ์ดหน่วยความจำที่ฟอร์แมตด้วยกล้องนี้ ค่าถูกกำหนดโดยใช้การ์ดหน่วยความจำมาตรฐานของ Sony ในการทดสอบ

ค่าอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพและประเภทของการ์ดหน่วยความจำที่ใช้

[ขนาดภาพ JPEG]: [L: 18M]
[อัตราส่วนภาพ] ถูกตั้งไว้ที่ [4:3] *1

(หน่วย: ภาพ)

คุณภาพ JPEG 8 GB 32 GB 64 GB 128 GB
ปกติ 1600 6600 13000 26000
ละเอียด 1100 4600 9200 18000
ละเอียดมาก 570 2300 4600 9200

*1เมื่อตั้งค่า [อัตราส่วนภาพ] เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [4:3] ท่านสามารถบันทึกภาพได้มากกว่าจำนวนที่แสดงในตารางข้างต้น

หมายเหตุ

  • แม้ว่าจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้จะมากกว่า 9,999 ภาพ แต่ตัวเลข “9999” ก็จะปรากฏขึ้น
  • จำนวนที่แสดงเป็นจำนวนเมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ Sony