เกี่ยวกับสเกลปรับซูม

อัตราซูมที่ใช้ร่วมกับการซูมของเลนส์จะเปลี่ยนแปลงไปตามขนาดภาพที่เลือก

เมื่อ [อัตราส่วนภาพ] คือ [4:3]

ขนาดภาพ JPEG ตั้งค่าซูม
ออพติคัลซูมเท่านั้น (สมาร์ทซูม) เปิด:ซูมภาพคมชัด เปิด:ซูมดิจิตอล
L: 18M - ประมาณ 2.0× ประมาณ 4.0×
M: 10M ประมาณ 1.3× ประมาณ 2.7× ประมาณ 5.4×
S: 5.0M ประมาณ 1.9× ประมาณ 3.8× ประมาณ 7.6×