อัตโนมัติอัจฉริยะ

กล้องจะถ่ายภาพด้วยการจำแนกบรรยากาศอัตโนมัติ

  1. ตั้งปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (โหมดอัตโนมัติ)
  2. MENU(ตั้งค่ากล้อง1)→[โหมดอัตโนมัติ][อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  3. เล็งกล้องไปที่วัตถุ
    เมื่อกล้องจำแนกบรรยากาศได้ ไอคอนของบรรยากาศที่จำแนกได้จะปรากฏบนหน้าจอ

  4. ปรับโฟกัสแล้วทำการถ่ายภาพ

หมายเหตุ

  • ผลิตภัณฑ์จะไม่ทำการจำแนกบรรยากาศ ถ้าหากท่านถ่ายภาพด้วยฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
  • ผลิตภัณฑ์อาจจะจำแนกบรรยากาศไม่ถูกต้อง ภายใต้เงื่อนไขถ่ายภาพบางเงื่อนไข
  • สำหรับโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ] ฟังก์ชั่นส่วนใหญ่จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ และท่านไม่สามารถปรับการตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง