สัญญาณเสียง

เลือกว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ส่งเสียงหรือไม่

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [สัญญาณเสียง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:ทั้งหมด:
เสียงจะดังขึ้น เช่น เมื่อปรับโฟกัสได้สำเร็จโดยกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง เป็นต้น
เปิด: ชัตเตอร์เท่านั้น:
มีเสียงชัตเตอร์เท่านั้นที่ดังขึ้น
ปิด:
ไม่มีเสียง