แสดงกลุ่มถ่ายต่อเนื่อง

ตั้งค่าว่าจะให้แสดงภาพที่ถ่ายต่อเนื่องเป็นกลุ่มหรือไม่

  1. MENU → (เล่น) → [แสดงกลุ่มถ่ายต่อเนื่อง] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

เปิด:
แสดงภาพที่ถ่ายต่อเนื่องเป็นกลุ่ม
ปิด:
ไม่แสดงภาพที่ถ่ายต่อเนื่องเป็นกลุ่ม

คำแนะนำ

  • ภาพที่ถ่ายโดยตั้งค่า [โหมดขับเคลื่อน] ไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง] หรือ [ถ่ายภาพต่อเนื่องเร็ว] จะถูกจัดกลุ่ม กลุ่มภาพที่ถ่ายต่อเนื่องในหนึ่งลำดับโดยการกดปุ่มชัตเตอร์ค้างไว้ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องจะกลายเป็นหนึ่งกลุ่ม
  • บนหน้าจอดัชนีภาพ จะปรากฏขึ้นเหนือกลุ่มการถ่ายภาพต่อเนื่อง

หมายเหตุ

  • สามารถจัดกลุ่มภาพหรือแสดงภาพเมื่อตั้งค่า[โหมดดูภาพ] ไปที่ [ดูภาพตามวันที่]เท่านั้น เมื่อไม่ตั้งค่าไว้ที่ [ดูภาพตามวันที่] ภาพจะไม่สามารถจัดกลุ่มและแสดงได้ แม้ว่าได้ตั้งค่า [แสดงกลุ่มถ่ายต่อเนื่อง] ไปที่ [เปิด] ก็ตาม
  • หากท่านลบกลุ่มการถ่ายภาพต่อเนื่อง ภาพทุกภาพในกลุ่มจะถูกลบ