ความสว่างหน้าจอ

ปรับความสว่างของหน้าจอ

  1. MENU(ตั้งค่า) → [ความสว่างหน้าจอ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

แมนนวล:
ปรับความสว่างได้ภายในช่วง –2 ถึง +2
สภาพแสงแดดจ้า:
ปรับความสว่างให้เหมาะสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง

หมายเหตุ

  • การตั้งค่า [สภาพแสงแดดจ้า] สว่างเกินไปสำหรับการถ่ายภาพในร่ม ตั้งค่า [ความสว่างหน้าจอ] ไปที่ [แมนนวล] สำหรับการถ่ายภาพในร่ม
  • ความสว่างของจอภาพไม่สามารถปรับได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ความสว่างสูงสุดจะเท่ากับ [±0]
    • เมื่อตั้ง [รูปแบบไฟล์] ไปที่ [XAVC S 4K]
    • เมื่อตั้งค่า [รูปแบบไฟล์] ไว้ที่ [XAVC S HD] และตั้งค่า [ตั้งค่าการบันทึก] ไว้ที่ [120p]/[100p]
  • ความสว่างของจอภาพถูกล็อคไว้ที่ [-2] เมื่อถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ฟังก์ชั่น Wi-Fi