ความเร็วการซูม

ตั้งค่าความเร็วในการซูมของก้านซูมของกล้อง

  1. MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ความเร็วการซูม] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปกติ:
ตั้งค่าความเร็วในการซูมของก้านซูมเป็น ปกติ
เร็ว:
ตั้งค่าความเร็วในการซูมของก้านซูมเป็น เร็ว

คำแนะนำ

  • การตั้งค่า [ความเร็วการซูม] จะถูกนำมาใช้เช่นกันเมื่อท่านซูมด้วยรีโมทคอนโทรล (แยกจำหน่าย) ที่เชื่อมต่อกับกล้อง

หมายเหตุ

  • การเลือก [เร็ว] จะทำให้โอกาสที่เสียงของการซูมได้รับการบันทึกมีเพิ่มขึ้น