เกี่ยวกับระบบจำแนกบรรยากาศ

ระบบจำแนกบรรยากาศทำงานในโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ] และโหมด [อัตโนมัติพิเศษ]

ฟังก์ชั่นนี้ช่วยให้กล้องทำการจำแนกเงื่อนไขถ่ายภาพและถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

ระบบจำแนกบรรยากาศ

เมื่อผลิตภัณฑ์จำแนกบรรยากาศที่แน่นอนได้แล้ว ไอคอนและคำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงขึ้นบนบรรทัดแรก:

 • (บุคคล)
 • (ทารก)
 • (บุคคลกลางคืน)
 • (ทิวทัศน์กลางคืน)
 • (บุคคลย้อนแสง)
 • (ย้อนแสง)
 • (วิว)
 • (มาโคร)
 • (สปอตไลต์)
 • (แสงน้อย)

เมื่อผลิตภัณฑ์จำแนกเงื่อนไขที่แน่นอนได้แล้ว ไอคอนต่อไปนี้จะแสดงขึ้นบนบรรทัดที่สอง:

 • (ขาตั้ง)
 • (เดิน)*
 • (เคลื่อนไหว)
 • (เคลื่อนไหว (สว่าง))
 • (เคลื่อนไหว (มืด))

* เงื่อนไข (เดิน) จะตรวจพบเฉพาะเมื่อตั้งค่า [SteadyShot] ไว้ที่ [ว่องไว] หรือ [แอคทีฟแบบอัจฉริยะ] เท่านั้น