การใส่/การถอดการ์ดหน่วยความจำ

อธิบายวิธีการใส่การ์ดหน่วยความจำ (แยกจำหน่าย) ลงในผลิตภัณฑ์

  1. เปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ดหน่วยความจำ

  2. ใส่การ์ดหน่วยความจำ

    • การ์ดหน่วยความจำ microSD/ การ์ดหน่วยความจำ microSDHC/ การ์ดหน่วยความจำ microSDXC: ใส่การ์ดเข้าตรง ๆ ที่ด้านขั้วต่อซึ่งหันเข้าหาจอภาพของกล้องดังที่แสดงในภาพ (A)

    • Memory Stick Micro: ใส่การ์ดที่ด้านขั้วต่อซึ่งหันเข้าหาเลนส์ของกล้องดังที่แสดงในภาพ (B)

  3. ปิดฝาปิด

คำแนะนำ

  • เมื่อท่านใช้การ์ดหน่วยความจำกับกล้องนี้เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ฟอร์แมตการ์ดในกล้อง เพื่อให้การ์ดหน่วยความจำมีประสิทธิภาพที่คงที่มากยิ่งขึ้น

เมื่อต้องการถอดการ์ดหน่วยความจำ

เปิดฝาปิดการ์ดหน่วยความจำและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะการเข้าถึง (A) ไม่ติดสว่าง จากนั้นกดการ์ดหน่วยความจำเบา ๆ หนึ่งครั้ง เพื่อนำการ์ดออก