สร้างสรรค์ภาพถ่าย

[สร้างสรรค์ภาพถ่าย] เป็นโหมดที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานกล้องได้ง่ายๆ โดยเข้าใจทันทีที่เห็น ด้วยการแสดงผลหน้าจอที่ต่างกัน เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ (อัตโนมัติอัจฉริยะ) หรือ (อัตโนมัติพิเศษ) ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าและถ่ายภาพได้ง่ายๆ

 1. เลื่อนปุ่มหมุนปรับโหมดไปที่ (โหมดอัตโนมัติ)
 2. ตั้งโหมดถ่ายภาพไปที่ (อัตโนมัติอัจฉริยะ) หรือ (อัตโนมัติพิเศษ)
 3. กด (สร้างสรรค์ภาพถ่าย) บนปุ่มควบคุม
 4. เลือกรายการที่ต้องการเปลี่ยนด้วยปุ่มควบคุม
  (ความสว่าง):
  ปรับความสว่าง
  (สี):
  ปรับสี
  (ความสดใส):
  ปรับความสดใส
  (เอฟเฟ็คของภาพ):
  ท่านสามารถเลือกเอฟเฟ็คที่ต้องการและถ่ายภาพด้วยรายละเอียดที่ระบุ
 5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
  • ท่านสามารถใช้การตั้งค่าบางอย่างร่วมกันโดยทำซ้ำขั้นตอนที่ 4 และ 5
  • หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าให้เปลี่ยนเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มC/ (ลบ) (ความสว่าง), (สี) และ (ความสดใส) จะถูกตั้งไปที่ [AUTO] และ (เอฟเฟ็คของภาพ) จะถูกตั้งไปที่
 6. สำหรับถ่ายภาพนิ่ง: กดปุ่มชัตเตอร์
  ขณะบันทึกภาพเคลื่อนไหว: กดปุ่ม MOVIE เพื่อเริ่มการบันทึกภาพ

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านบันทึกภาพเคลื่อนไหวด้วยฟังก์ชั่น [สร้างสรรค์ภาพถ่าย] ท่านไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ได้ระหว่างการบันทึกภาพ
 • ถ้าท่านเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพเป็นโหมด [อัตโนมัติอัจฉริยะ] หรือโหมด [อัตโนมัติพิเศษ] หรือปิดสวิตช์ผลิตภัณฑ์ การตั้งค่าที่ท่านเปลี่ยนจะกลับคืนสู่การตั้งค่าเริ่มต้น
 • เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [อัตโนมัติพิเศษ] และท่านใช้ [สร้างสรรค์ภาพถ่าย] ผลิตภัณฑ์จะไม่ทำการประมวลผลภาพซ้อน