สมดุลย์แสงสีขาว

แก้ไขโทนเอฟเฟกต์ของสภาพแสงโดยรอบ เพื่อบันทึกสีขาวของวัตถุที่มีสีขาวตามธรรมชาติ ใช้ฟังก์ชั่นนี้เมื่อโทนสีของภาพไม่ออกมาตามที่ท่านต้องการ หรือท่านต้องการเปลี่ยนโทนสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของภาพถ่าย

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [สมดุลย์แสงสีขาว] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

อัตโนมัติ/ แสงแดดกลางวัน / แสงแดดในร่ม / แสงแดดมีเมฆ / แสงหลอดไฟฟ้า / ฟลูออ.: ขาวนวล / ฟลูออ.: คูลไวท์ / ฟลูออ.: ขาวสว่าง / ฟลูออ.: แสงแดดกว. / แฟลช : เมื่อท่านเลือกแหล่งกำเนิดแสงที่ทำให้วัตถุสว่าง ผลิตภัณฑ์จะปรับโทนสีให้เหมาะสมกับแหล่งกำเนิดแสงที่เลือก (ปรับสมดุลแสงสีขาวล่วงหน้า) เมื่อท่านเลือก [อัตโนมัติ] ผลิตภัณฑ์จะตรวจหาแหล่งกำเนิดแสงและปรับโทนสีโดยอัตโนมัติ

อุณ./ฟิลเตอร์สี:
ปรับโทนสีตามแหล่งกำเนิดแสง ใช้ลูกเล่นของฟิลเตอร์ CC (ชดเชยสี) สำหรับการถ่ายภาพ

กำหนดเอง 1/กำหนดเอง 2/กำหนดเอง 3:
ใช้การตั้งค่าสมดุลแสงสีขาวที่บันทึกไว้ใน [ตั้งค่ากำหนดเอง]

ตั้งค่ากำหนดเอง:
จดจำสีขาวพื้นฐานภายใต้สภาพแสงสำหรับสภาพแวดล้อมการถ่ายภาพ
เลือกหมายเลขสมดุลแสงสีขาวกำหนดเองที่จดจำไว้

คำแนะนำ

 • ท่านสามารถแสดงหน้าจอการปรับละเอียดและทำการปรับโทนสีแบบละเอียดตามที่ท่านต้องการได้โดยกดที่ด้านขวาของปุ่มควบคุม
 • ถ้าโทนสีในการตั้งค่าที่เลือกไว้ไม่เป็นไปตามที่ท่านต้องการ ให้ทำการถ่ายภาพ [คร่อมสมดุลย์สีขาว]
 • หรือ จะแสดงขึ้นเฉพาะเมื่อ [ลำดับค.สำคัญใน AWB] ถูกตั้งค่าไว้ที่ [บรรยากาศ] หรือ [สีขาว]

หมายเหตุ

 • [สมดุลย์แสงสีขาว] ถูกล็อคไว้ที่ [อัตโนมัติ] ในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [อัตโนมัติพิเศษ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • หากท่านใช้หลอดแสงจันทร์หรือหลอดโซเดียมเป็นแหล่งกำเนิดแสง ค่าสมดุลแสงสีขาวจะไม่แม่นยำเนื่องจากลักษณะเฉพาะของแสง ขอแนะนำให้ถ่ายภาพโดยใช้แฟลช หรือเลือก [ตั้งค่ากำหนดเอง]