การสลับการแสดงผลบนหน้าจอ (ขณะถ่ายภาพ/ในระหว่างที่ดูภาพ)

ท่านสามารถแก้ไขเนื้อหาที่แสดงบนหน้าจอ

 1. กดปุ่ม DISP (การตั้งค่าแสดงผล)
  • การกดปุ่ม DISP แต่ละครั้งจะทำให้การแสดงผลบนหน้าจอเปลี่ยนแปลงไป
  • เนื้อหาและตำแหน่งที่แสดงเป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น และอาจแตกต่างจากการแสดงผลจริง

  ระหว่างการถ่ายภาพ

  แสดงข้อมูลทั้งหมดไม่แสดงข้อมูลฮิสโตแกรมระดับแสดงข้อมูลทั้งหมด

  ระหว่างเปิดดูภาพ

  แสดงข้อมูลฮิสโตแกรมไม่แสดงข้อมูลแสดงข้อมูล

  • ถ้าภาพมีบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป ส่วนที่สอดคล้องกันจะกะพริบบนการแสดงฮิสโตแกรม (การเตือนการรับแสงมากเกินไป/น้อยเกินไป)
  • การตั้งค่าสำหรับการแสดงภาพสามารถใช้กับ [แสดงภาพอัตโนมัติ] ได้เช่นกัน

การแสดงฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมจะแสดงการกระจายความสว่าง โดยจะแสดงถึงจำนวนของพิกเซลในค่าความสว่างต่าง ๆ ทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนมืดและทางด้านขวาจะเป็นส่วนสว่าง

ฮิสโตแกรมจะเปลี่ยนไปตามการชดเชยระดับแสง

จุดสูงสุดที่ปลายด้านขวาหรือด้านซ้ายของฮิสโตแกรมแสดงว่าภาพมีบริเวณที่เปิดรับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไปตามลำดับ ท่านไม่สามารถแก้ไขจุดตำหนิดังกล่าวโดยใช้คอมพิวเตอร์หลังจากถ่ายภาพแล้วได้ ทำการชดเชยระดับแสงก่อนถ่ายภาพตามความจำเป็น

(A): จำนวนรวมพิกเซล

(B): ความสว่าง

หมายเหตุ

 • [ฮิสโตแกรม] จะไม่ปรากฏขึ้นขณะถ่ายภาพพาโนรามา
 • ข้อมูลในการแสดงฮิสโตแกรมจะไม่ระบุภาพถ่ายสุดท้าย แต่จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับภาพที่แสดงบนหน้าจอ ผลลัพธ์สุดท้ายจะขึ้นอยู่กับค่ารูรับแสง และอื่น ๆ
 • การแสดงฮิสโตแกรมจะมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการถ่ายภาพและการแสดงภาพในกรณีต่อไปนี้:
  • เมื่อใช้แฟลช
  • เมื่อถ่ายภาพวัตถุที่มีความสว่างต่ำ เช่น ภาพเวลากลางคืน

คำแนะนำ

 • รายการต่อไปนี้จะไม่แสดงขึ้นในการตั้งค่าเริ่มต้น
  • ตัวแสดงกราฟิก
  หากต้องการเปลี่ยนโหมดแสดงหน้าจอที่เปลี่ยนเมื่อท่านกดปุ่ม DISP ให้เลือก MENU → (ตั้งค่ากล้อง2)[ปุ่ม DISP] และเปลี่ยนการตั้งค่า