อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่บันทึกได้

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ จำนวนภาพ
ถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง) ประมาณ 370 ภาพ
ประมาณ 460 ภาพ (ปิดหน้าจออัตโนมัติ (2 วินาที))
การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลื่อนไหว) ประมาณ 55 นาที
การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว) ประมาณ 95 นาที

หมายเหตุ

 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้ข้างต้นเป็นค่าโดยประมาณสำหรับกรณีที่ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพอาจลดลงตามเงื่อนไขการใช้งาน
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่และจำนวนภาพที่สามารถบันทึกได้เป็นการประมาณค่าจากการถ่ายภาพตามการตั้งค่าเริ่มต้นภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  • ใช้งานแบตเตอรี่ในอุณหภูมิแวดล้อม 25 °C
  • เมื่อใช้การ์ดหน่วยความจำ Sony microSDXC (UHS-I U3) (แยกจำหน่าย)
 • จำนวน “ถ่ายภาพ (ภาพนิ่ง)” เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สำหรับการถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  (CIPA: Camera & Imaging Products Association)
  • ถ่ายหนึ่งภาพทุกๆ 30 วินาที
  • เปิดและปิดสวิตช์กล้องหนึ่งครั้งเมื่อถ่ายภาพทุกสิบครั้ง
  • แฟลชติดหนึ่งครั้งเมื่อถ่ายภาพทุกสองภาพ
  • มีการสลับการซูมระหว่างด้าน W และ T
 • จำนวนนาทีที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวได้เป็นไปตามมาตรฐาน CIPA สำหรับการถ่ายภาพภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
  • คุณภาพของภาพถูกตั้งไว้ที่ XAVC S HD 60p 50M /50p 50M
  • การถ่ายภาพจริง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรี่ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพ การซูม การอยู่ในสถานะพร้อมถ่ายภาพ การเปิด/ปิด ฯลฯ ซ้ำๆ กันหลายครั้ง
  • การถ่ายภาพต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว): อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพไม่หยุดจนครบจำนวนสูงสุด (29 นาที) แล้วถ่ายภาพต่อโดยกดปุ่ม MOVIE (ภาพเคลื่อนไหว) อีกครั้ง ฟังก์ชั่นอื่นๆ เช่น การซูม จะไม่ทำงาน