ปรับช่วงโมชั่น

ท่านสามารถปรับช่วงเวลาการติดตามการเคลื่อนไหวของวัตถุ

  1. MENU → (เล่น) → [ปรับช่วงโมชั่น] → ค่าที่ต้องการ