จัดเฟรมอัตโนมัติ (ภาพนิ่ง)

เมื่อผลิตภัณฑ์นี้ค้นพบและถ่ายภาพใบหน้า ถ่ายภาพมาโครวัตถุ หรือติดตามวัตถุด้วย [AF ล็อคเป้าหมาย] ผลิตภัณฑ์ก็จะตัดขอบภาพให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ แล้วจึงเก็บบันทึก ทั้งภาพดั้งเดิมและภาพที่ถูกตัดขอบจะถูกบันทึก ภาพที่ถูกตัดขอบ จะถูกบันทึกที่ขนาดเดียวกับขนาดภาพดั้งเดิม

 1. MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [จัดเฟรมอัตโนมัติ] → ค่าที่ต้องการ

รายละเอียดรายการเมนู

ปิด:
ไม่ตัดขอบภาพ
อัตโนมัติ:
ตัดขอบภาพให้มีองค์ประกอบที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • [จัดเฟรมอัตโนมัติ] จะไม่สามารถใช้ได้เมื่อตั้งโหมดถ่ายภาพไว้ที่ [ถ่ายภาพพาโนรามา], [ภาพเคลื่อนไหว] หรือเมื่อตั้งค่า [เลือกบรรยากาศ] ไว้ที่ [กลางคืน ถือด้วยมือ] หรือ [ป้องกันภาพสั่นไหว]
 • ภาพที่ถูกตัดขอบ อาจจะไม่ใช่ภาพที่มีองค์ประกอบที่ดีที่สุด ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขการถ่ายภาพ
 • [จัดเฟรมอัตโนมัติ] จะไม่สามารถใช้ได้ในสถานการณ์ต่อไปนี้
  • [โหมดขับเคลื่อน] ถูกตั้งค่าไว้ที่ [ถ่ายภาพต่อเนื่อง], [ถ่ายภาพต่อเนื่องเร็ว], [ตั้งเวลา (ต่อเนื่อง)], [คร่อมต่อเนื่อง], [คร่อมทีละภาพ], [คร่อมสมดุลย์สีขาว] หรือ [คร่อม DRO]
  • ตั้งความไวแสง ISO ไว้ที่ [NR แบบหลายภาพ]
  • [DRO/ออโต้ HDR] ถูกตั้งไว้ที่ [ออโต้ HDR]
  • ฟังก์ชั่นซูมอื่นนอกเหนือจากการซูมด้วยเลนส์
  • เมื่อตั้งค่า [เอฟเฟ็คของภาพ] ไว้ที่ [ซอฟต์โฟกัส], [ภาพวาด HDR], [สีเดียวโทนเข้ม], [มินิเอเจอร์], [ภาพสีน้ำ] หรือ [ภาพวาด]