ชดเชยแสง

โดยปกติแล้ว ระดับแสงจะถูกปรับอัตโนมัติ (ระบบปรับระดับแสงอัตโนมัติ) ท่านสามารถปรับให้ภาพทั้งภาพ สว่างขึ้นหรือมืดลง เมื่อเทียบกับระดับแสงที่ตั้งโดยระบบปรับระดับแสงอัตโนมัติ ได้โดยทำการปรับ [ชดเชยแสง] ไปทางด้านบวกหรือด้านลบ ตามลำดับ (ชดเชยแสง)

 1. /(ชดเชยแสง) บนปุ่มควบคุม → กดด้านซ้าย/ขวาของปุ่มควบคุม หรือหมุนปุ่มควบคุม และเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

  ด้าน + (Over):
  ภาพจะสว่างขึ้น

  ด้าน - (Under):
  ภาพจะมืดลง

  • เมื่อใช้ [อัตโนมัติอัจฉริยะ] หรือ [อัตโนมัติพิเศษ] ท่านสามารถเปิดหน้าจอตั้งค่าสำหรับ [สร้างสรรค์ภาพถ่าย] ได้โดยกด /
  • ท่านสามารถเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง1) → [ชดเชยแสง] ได้เช่นกัน

  • ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -3.0 EV ถึง +3.0 EV
  • ท่านสามารถตรวจสอบค่าชดเชยแสงที่ตั้งบนหน้าจอถ่ายภาพได้

หมายเหตุ

 • ท่านไม่สามารถทำการชดเชยระดับแสงในโหมดถ่ายภาพต่อไปนี้ได้:
  • [อัตโนมัติอัจฉริยะ]
  • [อัตโนมัติพิเศษ]
  • [เลือกบรรยากาศ]
 • เมื่อใช้ [ปรับระดับแสงเอง] ท่านจะสามารถชดเชยระดับแสงได้เฉพาะเมื่อตั้ง [ISO] ไว้ที่ [ISO AUTO]
 • สำหรับภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถปรับค่าชดเชยแสงภายในช่วง -2.0 EV ถึง +2.0 EV
 • ถ้าหากท่านถ่ายภาพในสถานที่ซึ่งสว่างหรือมืดมาก หรือเมื่อท่านใช้งานแฟลช ท่านอาจจะไม่สามารถถ่ายได้ผลที่น่าพึงพอใจ