ซูม Assist

ซูมออกชั่วคราวและแสดงพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเมื่อถ่ายภาพวัตถุที่ด้านปลายสุดของเทเลโฟโต้ (ปลายสุดด้าน T) ของระยะซูม ค้นหาตำแหน่งวัตถุที่ท่านได้สูญเสียการติดตามอย่างรวดเร็วและช่วยให้ท่านจัดองค์ประกอบภาพที่ถ่ายได้ง่ายขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กำหนดฟังก์ชั่น [ซูม Assist] ให้กับคีย์โดยใช้ [คีย์กำหนดเอง] หรือ [คีย์กำหนดเอง] ไว้ล่วงหน้า

  1. กดคีย์ที่ได้กำหนด [ซูม Assist] ค้างไว้
    อัตราซูมจะลดลงและหน้าจอถ่ายภาพจะซูมออก มุมภาพก่อนที่จะกดคีย์จะแสดงเป็นกรอบ (A: กรอบช่วยซูม)

  2. จัดองค์ประกอบภาพที่ถ่ายเพื่อให้วัตถุอยู่ภายในกรอบช่วยซูม แล้วปล่อยคีย์
    อัตราซูมก่อนหน้าจะคืนกลับมาและพื้นที่ในกรอบช่วยซูมจะแสดงเต็มหน้าจอ

คำแนะนำ

  • ท่านสามารถเปลี่ยนขนาดกรอบช่วยซูมได้โดยใช้ฟังก์ชั่นซูมมาตรฐานขณะกดคีย์ซึ่งได้กำหนด [ซูม Assist] ไว้ หลังจากปล่อยคีย์แล้ว อัตราซูมจะเปลี่ยนเป็นกรอบช่วยซูมที่มีขนาดใหม่
  • ท่านสามารถเปลี่ยนระยะการซูมออกได้โดยเลือก MENU (ตั้งค่ากล้อง2) → [ช่วงของซูม Assist]

หมายเหตุ

  • ถ้าท่านกดปุ่มชัตเตอร์ลงจนสุดขณะที่กดคีย์ อัตราซูมก่อนหน้าจะไม่คืนกลับมาและกล้องจะถ่ายภาพด้วยมุมภาพที่ตั้งไว้ขณะใช้ฟังก์ชั่นช่วยซูม
  • เมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่น [ซูม Assist] ระหว่างการถ่ายภาพเคลื่อนไหว พื้นที่ที่จับภาพจะไม่แสดงภายในกรอบช่วยซูม แต่จะแสดงบนหน้าจอ นอกจากนี้ เสียงซูมอาจถูกบันทึกด้วย