Objektivkompen.: Skyggekompens.

Kompenserer for de skyggelagte hjørner på skærmen, som er forårsaget af visse egenskaber ved objektivet.

  1. MENU(Kamera- indstillinger1)[Objektivkompen.][Skyggekompens.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto:
Kompenserer automatisk for mørkere hjørner på skærmen.
Fra:
Kompenserer ikke for mørkere hjørner på skærmen.

Bemærk!

  • Denne funktion er kun til rådighed ved brug af et objektiv, som er kompatibelt med automatisk kompensation.
  • Mængden af lys omkring hjørnerne rettes muligvis ikke afhængigt af objektivtypen.