Deaktiver skærm

Når du trykker på den tast, som [Deaktiver skærm]-funktionen er blevet tildelt til, bliver skærmen sort, og skærmvisningen låses til [Vis ikke oplysn.].

  1. MENU → (Kamera- indstillinger2) →[Specialtast(Optag.)] → indstil [Deaktiver skærm]-funktionen til den ønskede tast.
  2. Tryk på den tast som [Deaktiver skærm] blev tildelt til.
    • For at vende tilbage til visningen skal du trykke på den tast, som [Deaktiver skærm] er blevet tildelt til, igen.

Bemærk!

  • Selvom du udfører [Deaktiver skærm], forbliver skærmens baggrundslys tændt. For at slukke for baggrundslyset skal du skifte skærmtilstanden til søgertilstand vha. [FINDER/MONITOR]-funktionen.