Billedformat (stillbillede)

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

  1. MENU (Kamera- indstillinger1) → [Billedformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Format] er indstillet til [3:2]
L: 24M 6000×4000 pixels
M: 12M 4240×2832 pixels
S: 6,0M 3008×2000 pixels
Når [Format] er indstillet til [16:9]
L: 20M 6000×3376 pixels
M: 10M 4240×2400 pixels
S: 5,1M 3008×1688 pixels

Bemærk!

  • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], svarer billedformatet for RAW-billeder til "L".